Z branżą ubezpieczeniową związany jestem od 1998 roku . Pracując jako agent ubezpieczeniowy, zdobywałem doświadczenie w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, ciągle podwyższając swoje kwalifikacje szczególnie specjalizując się w obsłudze przedsiębiorstw .
Biorąc pod uwagę potrzeby klientów oraz uzyskane zaufanie jakim mnie obdarzono w 2014 roku uzyskałem zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności brokerskiej, kontynuując działalność już jako przedstawiciel klientów oferując pomoc w poszukiwaniu i wdrożeniu właściwej ochrony ubezpieczeniowej.
Obecnie tworząc zespół specjalistów jako Broker Ubezpieczeniowy jesteśmy zobowiązani do zebrania i dokonania analizy ofert ubezpieczenia proponowanych przez Zakłady Ubezpieczeń, wynegocjowania treści warunków umowy ubezpieczenia i wysokości stawek, oraz reprezentowania interesów klientów przy likwidacji szkód i wypłacie odszkodowań. Wynika to z pełnionej funkcji i za wykonywane czynności ponosimy względem naszych klientów pełną odpowiedzialność prawną. Kancelaria Brokerska BFBroker jest objęta polisą obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie aktualnym rozporządzeniem Ministra Finansów za zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC .
Co ważne za swoją pracę Kancelaria Brokerska nie pobiera od klientów wynagrodzenia, gdyż w przyjętym na rynku polskim standardzie takie wynagrodzenie przekazywane jest w formie ustalonego przez Towarzystwa kurtażu.

Zapraszamy do współpracy .

Broker Ubezpieczeniowy
Bogusław Faliszek