Ogólne zakresy ubezpieczenia są bardzo sztywne Broker ma możliwość tworzenia, modyfikacji dla swoich klientów rozwiązań najbardziej korzystnych. Korzystając z usług Brokera Klient zyskuje opiekę doradcy, eksperta w dziedzinie ubezpieczeń oraz reprezentanta jego interesów w kontaktach z Zakładami Ubezpieczeń.

Bazując na doświadczeniu Klient BF Broker zyskuje:

  • pomoc w kontaktach z ubezpieczycielami, doradztwo przy wyborze zakładu ubezpieczeń, w którym zostaną ulokowane ryzyka ubezpieczeniowe zarówno uwzględnieniem jakości udzielonej ochrony, jej kosztów, jak również standingu finansowego ubezpieczyciela.
  • przy optymalnym koszcie szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
  • uwzględniając specyfikę organizacji i działalność zastosowanie rozwiązań niestandardowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta
  • monitorowanie terminów rozliczeń
  • wsparcie w procesie likwidacji szkód
  • profesjonalną obsługę w zakresie zamówień publicznych
  • szybką i sprawną obsługę

Kancelaria Brokerska BFBroker oferuje kompleksową obsługę ubezpieczeniową w zakresie:

• ubezpieczenia mienia (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, od dewastacji, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych, ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia budowlano-montażowe),
• ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne,
• ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowa, kontraktowa, OC zawodowe, OC za produkt, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu członków władz spółek prawa handlowego, OC pracodawcy, OC organizatorów imprez),
• ubezpieczenia osobowe,
• ubezpieczenia komunikacyjne,
• ubezpieczenia morskie,
• ubezpieczenia finansowe (gwarancje zabezpieczenia długu celnego, gwarancja wadialna, zwrotu zaliczki, gwarancja należytego wykonania kontraktu, ubezpieczenie należności handlowych (kredytu kupieckiego), należności faktoringowych, spłat ratalnych i leasingowych, ubezpieczenie kredytów eksportowych),
• Ubezpieczenie należności
• ubezpieczenia transportowe (OC przewoźnika, OC spedytora, ubezpieczenia cargo w transporcie krajowym i międzynarodowym),
• ubezpieczenia lotnicze,
• ubezpieczenia górnicze,
• ubezpieczenie ochrony prawnej, sporów podatkowych,
• ubezpieczenia utraty zysku (bussines interruption)
• ubezpieczenia rolne,
• ubezpieczenia osobowe: indywidualne i grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na życie, pracownicze programy emerytalne,
• ubezpieczenia inwestycyjne, ubezpieczenia podróży służbowych, ubezpieczenia wypadków przy pracy.