Znaczenie ubezpieczeń finansowych ciągle rośnie spowodowane jest to powiększoną świadomością wykorzystania tego rodzaju ubezpieczeń w praktyce gospodarczej. To co odróżnia ubezpieczenie finansowe od innych grup jest źródło ryzyka, tkwiące w procesach ekonomicznych i sile rynku którym podlega każdy podmiot gospodarczy.

Ubezpieczenia finansowe chronią przedsiębiorstwa angażujące się w określony rodzaj transakcji generujących ryzyko strat finansowych. Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia ochronę ubezpieczeniowa w sytuacjach gdy partner biznesowy przedsiębiorstwa nie dotrzyma swoich obietnic związanych z płatnościami albo jakością usługi lub towaru. Najczęściej spotykanymi ubezpieczeniami finansowymi są gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia należności.

Ubezpieczenia finansowe dotyczą grup ryzyk:

  • ubezpieczenia kredytu ( niewypłacalności )
  • kredytu eksportowego
  • spłaty rat
  • kredytu hipotecznego
  • kredytu rolniczego
  • gwarancje ubezpieczeniowe ( służą głównie jako zabezpieczenie inwestora w procesie inwestycji na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego)
  • ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych min. niewystarczającego dochodu, zatrudnienia, złych warunków atmosferycznych, stałych wydatków ogólnych, utraty zysków, nieprzewidzianych wydatków handlowych, utraty wartości rynkowej, utraty stałego dochodu, innych strat finansowych.