Ubezpieczenia komunikacyjne (OC/AC) – Ubezpieczenia komunikacyjne związane są z ruchem lądowym odbywającym się przy użyciu pojazdów mechanicznych. Ruch ten naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej ze szkód powstałych w związku z ruchem pojazdu . Właściciele pojazdów są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń obowiązkiem przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną. Ubezpieczenie autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dowolnym dzięki któremu ubezpieczyciel pokrywa np. naprawy samochodu po wypadku, jak również wypłacenie odszkodowań.