Ubezpieczenia majątkowe to produkty chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku jak również zabezpieczające interesy osób, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane.