Ubezpieczenia ryzyk budowlanych i ryzyk montażowych jest ofertą adresowaną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw będących Podwykonawcą, Wykonawcą i Inwestorem. Przedmiotem ubezpieczenia są:

  • Prace kontraktowe
  • Materiały i urządzenia będące przedmiotem budowy
  • Montażu z zakresu budownictwa mieszkalnego, ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego, drogowego

Jako dodatkowa ochronę ubezpieczenia mogą zostać objęte koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, sprzęt i wyposażenie placu budowy, maszyny budowlane, mienie istniejące, odpowiedzialność cywilna w stosunku do osób trzecich.

„All risks” to rodzaj ubezpieczenia jak wskazuje nazwa od wszelkiego ryzyka obejmuje min: utratę, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym jeżeli nie zostały one wyraźnie wyłączone. Ubezpieczenie obejmuje ochronę przed zdarzeniami takimi jak: pożar, uderzenie pioruna , huragan, deszcz nawalny, kradzież z włamaniem. Umowy ubezpieczenia mogą zostać zawarte w rożnych formach jak dla pojedynczego kontaktu, obrotowej, generalnej.

Dzięki usłudze Brokerskiej zakres ubezpieczenia może zostać dopasowany do potrzeb klienta za pomocą klauzuli indywidualnych.