Konsorcjum firm

  • BMTH Biuro Monitoringu Transakcji Handlowych Mariusz Przywara
  • KDP WITECKA i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka
  • BFBroker Kancelaria Brokerska Bogusław Faliszek
  • BMTH Obsługa wierzytelności
  • BMTH Tłumaczenia
  • BMTH Administracja, Zarząd Nieruchomości
  • Kancelaria Adwokacka – Obsługa prawna
  • BMTH Dotacje Unijne