Doprowadzenie do zawarcia ubezpieczenia

to początek, a nie koniec naszej misji.

O NAS


Bogusław Faliszek BROKER

Z branżą ubezpieczeniową związany jestem od 1998 roku pracując jako agent ubezpieczeniowy zdobywałem doświadczenie stale dążąc do podwyższania swoich kwalifikacji. Biorąc pod uwagę potrzeby klientów w 2014 roku uzyskałem zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na działalność Brokerską.

Jako Broker Ubezpieczeniowy jestem zobowiązany do zebrania i dokonania analizy ofert ubezpieczenia proponowanych przez Zakłady Ubezpieczeń, wynegocjowania w Państwa imieniu treści warunków umowy ubezpieczenia i wysokości stawek, oraz reprezentowania Państwa interesów przy likwidacji szkód i wypłacie świadczeń. Wynika to z pełnionej funkcji i za czynności które wykonuje ponoszę względem Państwa pełną odpowiedzialność prawną. Kancelaria Brokerska jest objęta polisą obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów gdzie Suma Gwarancyjna wynosi  1 250 618 w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC oraz 1 875 927 EUR na wszystkie zdarzenia .

Co ważne za swoją pracę Kancelaria Brokerska nie pobiera od Państwa wynagrodzenia, gdyż w przyjętym na rynku polskim standardzie takie wynagrodzenie przekazywane jest w formie ustalonego przez Towarzystwa kurtażu.

AKTUALNOŚCI

strona 1 folder-page-001

Jako Kancelaria Brokerska tworzymy wraz z innymi podmiotami konsorcjum firm oferując kompleksowe rozwiązania biznesowe dla…